Concentreer je volledig op een object, 1

Deze meditatie technieken komen uit: Het Boek der Geheimen – Osho

Suggestie: Probeer de meditatie techniek op een speelse manier gedurende een dag of drie. Voel je een klik dan kun je er dieper op ingaan.

Concentreer je volledig op een object, 1

Deze soetra gaat over hoe het innerlijke centrum bereikt kan worden. Als je een punt aanneemt, in je gedachte, in je hart, buiten op een muur en je daarop volledig concentreert en verder de hele wereld vergeet, zodat alleen dat ene punt in je bewustzijn overblijft, dan word je plotseling naar je innerlijke centrum geworpen. Je mind is een zwerver, is nooit op één punt, altijd bewegend, van de ene gedachte naar de andere, hopend ergens iets te bereiken, wat nooit lukt. De structuur van de mind is beweging, dat kan hij alleen maar, het is een proces. Stop je bij A of B, kom je met de mind in gevecht, en doe je het toch dan ‘sterft’ hij meteen, en blijft enkel bewustzijn over. Bewustzijn is je natuur. Mind is een activiteit van je, zoals lopen, maar we denken dat het iets substantieels is. Dat is niet zo, de mind is enkel een activiteit. Stop je de activiteit dan is er geen mind, maar hij komt dan in verzet en zegt: ‘Ga verder.’ Hij stelt alles in het werk je voorwaarts of achterwaarts te pushen. Het is moeilijk, je hebt altijd gehoorzaamd, bent nooit de meester geweest, je bent er altijd mee blijven identificeren. Je denkt dat je de mind bent, dat geeft de mind volledige vrijheid, hij wordt de meester. Probeer het te doorbreken, het is alleen maar een geloof.

Support

Als je naar buiten gericht bent, een extroverte, maak dan een punt op de muur en concentreer je erop, met open ogen totdat het punt oplost. Knipper niet met je ogen, want dat geeft de mind de ruimte om weer te gaan bewegen, te gaan denken, en de concentratie gaat dan verloren. Met naar buiten gerichte concentratie is niet knipperen van de ogen vereist, totdat het punt verdwijnt en jij je centrum binnengaat. Als je je op een punt concentreert, springt de mind voortdurend tussen jou en dat punt heen en weer. Lost de mind zich op dan kun je het punt niet meer zien, de verbinding is verbroken en dan zit je plotseling in je centrum. Je ziet het punt via de mind en via de ogen. Is de mind er niet dan kunnen de ogen niet functioneren. Komt de mind terug dan zie het punt weer. Heb je gevoel voor kleur en ben je meer een introvert persoon, zie:https://www.bodymindmeditatie.nl/meditatie-van-de-week/page/1