Kijk naar je verleden zonder je ermee te vereenzelvigen

Deze meditatie technieken komen uit: Het Boek der Geheimen – Osho

Suggestie: Probeer de meditatie techniek op een speelse manier gedurende een dag of drie. Voel je een klik dan kun je er dieper op ingaan.
 

Kijk naar je verleden zonder je ermee te vereenzelvigen

’s Avonds, voor het in slaap vallen, herinner je wat er die dag gebeurd is, in omgekeerde volgorde, mediteer van achteren naar voren, dat werkt goed bij mensen die moeilijk in slaap kunnen komen. Raak er niet in verwikkeld, blijf getuige, ook als iemand je beledigd heeft. Dingen blijven onverteerd achter. Deze techniek zorgt voor een afwinden en ontwarren van de mind. Met tellen van 100 naar 1 kun je de mind ook trainen in het teruggaan. Bij de ochtend aangeland, heb je weer de frisse mind en ’s avonds kun je als een kind de slaap vatten. Ga altijd van avond naar ochtend, nooit andersom. Je kunt het op je hele leven toepassen. Probeer het ook voor je hele verleden. Oefen het dagelijks, dan ga je ervaren dat je waar dan ook getuige kunt zijn van gebeurtenissen, door een stap opzij te zetten, je niet te identificeren, getuige zijn. Stel je erbij voor dat het in de interactie gaat om je uiterlijke vorm. Niet jijzelf, jij bent het bewustzijn. Kijk naar je verleden, onpartijdig, van een afstand, als iemand anders en zo onderga je transformatie. Je leert begrijpen dat je lichaam, je mind niet je fundamentele werkelijkheid is. Jij, de wezenlijke werkelijkheid, blijft onschuldig, ongerept, maagdelijk. Je kunt die met deze techniek leren kennen. Zuiver je bewustzijn van je verleden en je bestaan wordt getransformeerd.

Support

In bed, ga dan terug in je gedachten, doe het langzaam, let op details en zorg ervoor dat je niet in de emoties van die dag verwikkeld raakt. Kijk ernaar, raak niet betrokken. Blijf bewust, een getuige, houdt afstand als een film die aan je voorbijtrekt. De kwaliteit van slapen zal veranderen.