Het keerpunt tussen twee adembewegingen

Deze meditatie technieken komen uit: Het Boek der Geheimen - Osho

Suggestie: Probeer de meditatie techniek op een speelse manier gedurende een dag of drie. Voel je een klik dan kun je er dieper op ingaan.

Het keerpunt tussen twee adembewegingen

Sla het keerpunt tussen twee adembewegingen gade.
Zodra de adem omkeert van beneden naar boven en van boven naar beneden – wees je bewust van die beide keerpunten, met de nadruk op dat keerpunt. De uitgaande en inkomende ademhaling maken een cirkel, het zijn geen evenwijdige lijnen, ieder een halve cirkel. Ten tweede, zij vormen één ademhaling, geen twee. Dezelfde ademhaling die binnenkomt, gaat eruit en moet dus van binnen een keerpunt hebben. Wanneer je adem naar binnen gaat en omkeert naar buiten, passeert het de vrije stand, het neutrale gebied. Daar ben je noch lichaam noch ziel noch mind. Jij blijft bewust gaan van het ene overgangsmoment naar het andere, alleen maar zijn, neutraal.

Support

Wees je bewust van het keerpunt, het duurt heel kort. Het observeren ervan betekent erbij blijven zonder een enkel woord. Maar we zijn geen waarnemers, niet bewust, niet alert, gaan van de hak op de tak.
Als je het keerpunt van je ademhaling kunt observeren zonder dat iets zich roert in je mind, dan treed je binnen in jezelf.
Een doorgaande ademhaling is verbonden met de mind, met het lichaam, maar neemt die een wending, ben jij er niet mee verbonden, dan kun jij gemakkelijk gewaarworden wie je bent.