Voel jezelf in het centrum van geluid

Deze meditatie technieken komen uit: Het Boek der Geheimen - Osho

Suggestie: Probeer de meditatie techniek op een speelse manier gedurende een dag of drie. Voel je een klik dan kun je er dieper op ingaan.

Voel jezelf in het centrum van geluid

Dompel je onder in het centrum van geluid, zoals in het continue geluid van een waterval. Of hoor, met je vingers in je oren, het geluid der geluiden.

Deze techniek kun je op allerlei manieren toepassen, door ergens te gaan zitten, want klanken zijn er overal. Zit stil, sluit je ogen en voel het hele universum vol van geluiden, alsof elk geluid naar je toe beweegt met jou als centrum. Met zien is het niet zo, dat is lineair. Geluid is circulair, het komt in cirkels naar je toe en jij bent het centrum.
Zit je bij een waterval, sluit dan je ogen en voel het geluid van alle kanten op je afkomen en een centrum in je creëren. In het centrum is geen geluid, daarom kun je geluiden horen en anders niet, want een geluid kan geen ander geluid horen. Het centrum is absolute stilte. Als je het centrum kunt ontdekken, verdwijnt plotseling alle geluid en verschuift je bewustzijn naar geluidloosheid, het centrum van alle leven.
In één techniek zijn twee tegenstellingen samengebracht. Dompel je onder in het centrum van klank, zoals in het continue geluid van een waterval - dit is het ene uiterste. Of hoor, met je vingers in je oren, het geluid der geluiden – het andere uiterste. De ene helft is de geluiden horen die naar je centrum komen en de andere helft alle geluiden stoppen en het geluidloze centrum voelen. Met een speciaal doel, opdat je van het ene naar het andere kunt gaan.

Support

Doe het op de markt met veel geluiden, maar denk er niet over van dit is storend en dat is mooi, bedenk enkel dat jij het centrum bent. In het begin word je duizelig en je gehoor en je waarneming zijn selectief. De wetenschap zegt dat 98% niet wordt gehoord. Ze zeggen nu dat de zintuigen niet zo openstaan als werd gedacht, maar 2 % wordt toegelaten. Dus met deze methode voel je bij de eerste stap een duizeligheid. Wees dan niet bang ontspan jezelf, je zintuigen, laat alles binnenkomen, alle geluiden komen naar je toe, ga erin mee en bereik het centrum waar je ze kunt horen. Dompel je onder in het centrum van klank, zoals in het continue geluid van een waterval. Of hoor, met je vingers in je oren, het geluid der geluiden. Voorbij de aardse atmosfeer is er geen geluid. Als je beide oren volledig dicht doet, kun je die stilte op aarde creëren. Astronauten, die verwijderd zijn van de wereldse geluiden in de ruimte, worden getraind om vertrouwd te raken met geluidloosheid, anders worden ze angstig. In geluidloosheid ben je alleen. Op het moment van geluidloosheid, deze zeer subtiele ervaring, val je terug op jezelf. Doe beide, eerst de ene een paar maanden en dan de andere een paar maanden. Blijf je daarna tussen beide polen bewegen. En als je je zonder moeite naar de twee uitersten kunt begeven, zal het je levendiger en dynamischer maken.