lichaam-mind-verbindingen

 

Uit: Osho – Body/Mind Balancing

 

Lichaam-mind-verbindingen

Het merendeel van alle problemen is psychosomatisch, want lichaam en geest zijn niet twee. De mind is het innerlijke van het lichaam, en het lichaam is het uiterlijke van de mind, dus alles kan beginnen in het lichaam en kan de mind binnengaan of omgekeerd: het kan beginnen in de mind en binnengaan in het lichaam. Er is geen afscheiding, er is geen waterdicht compartiment.

Dus de meeste problemen hebben twee kanten: ze kunnen aangepakt worden langs de weg van de mind en via de lichamelijke kant. En tot op de dag van vandaag is in de wereld de praktijk deze geweest: sommige mensen geloven dat alle problemen van het lichaam zijn…de fysiologen, de aanhangers van Pavlov, de behavioristen… Zij behandelen het lichaam, en in vijftig procent van de gevallen slagen ze natuurlijk. En ze hopen dat naarmate de wetenschap vordert ze meer succes zullen hebben, maar ze zullen nooit meer succes hebben dan vijftig procent; het heeft niets te maken met het vorderen van de wetenschap.

Dan is daar nog de andere partij die het idee heeft dat alle problemen van de mind zijn…wat net zo onjuist is als de eerste opvatting. De mensen van de Christian Science en hypnotiseurs en aanhangers van het mesmerisme; zij denken allemaal dat problemen uit de mind voortkomen psychiaters. Zij hebben ook in vijftig procent van de gevallen succes; ook zij denken dat ze vroeg of laat meer en meer zullen slagen. Dat is onzin. Ze kunnen niet meer dan vijftig procent succes boeken; dat is de grens.

Mijn begrip van de zaak is dat elk probleem aan beide kanten tegelijk moet worden aangepakt, tegelijkertijd; het moet door beide deuren worden aangevallen, een aanval op twee fronten. Dan kan de mens voor honderd procent genezen worden. Op het moment dat de wetenschap perfect wordt, zal ze langs beide wegen werken.

Voorop staat het lichaam, want het lichaam is de poort tot de mind…het portaal. En doordat het lichaam grof is, is het gemakkelijk te manipuleren. Eerst moet het lichaam bevrijd worden van al de opeengehoopte structuren en tezelfdertijd moet je mind geinspireerd worden zodat hij kan beginnen opwaarts te gaan en een begin kan maken alle lasten die hem omlaag houden, af te werpen.

* zie agenda voor ZOOM sessies.