Deze meditatie technieken komen uit: Het Boek der Geheimen - Osho

Suggestie: Probeer de meditatie techniek op een speelse manier gedurende een dag of drie. Voel je een klik dan kun je er dieper op ingaan.

Sla de ruimte tussen twee ademtochten gade

Shiva geeft weer: Iets schitterends, en deze ervaring kan helder worden tussen twee ademtochten.
Nadat de adem binnenkomt – dat is omlaag gaan – en vlak voor het naar buiten gaan – dat is omhoog komen – het heilzame. Wees bewust tussen deze twee momenten. Wanneer je adem binnenkomt, sla gade. Een enkel moment is er geen ademhaling voor het weer omkeert naar buiten. Het komt binnen, dan is er een bepaald punt en het stopt. Gaat de ademhaling naar buiten stopt het weer, een fractie van een moment. Vóór het inkomen en uitgaan is er een moment dat je niet ademt. Dan is de gebeurtenis mogelijk, want adem je niet, ben je niet in de wereld, ben je dood, van zo’n korte duur, dat je het nooit waarneemt, want je bestaat nog steeds.
Voor tantra is elke uitgaande ademhaling een dood gaan en elke nieuwe ademhaling een wedergeboorte, synoniem met geboorte en dood. De ruimte tussen beide is van zeer korte duur, oprechte aandacht en observatie laat je dan die ruimte voelen. Shiva zegt, het heilzame.

Support

Je moet de ademhaling niet trainen, laat het zoals het is. Word eerst gewaar van de inkomende ademhaling, voel het wanneer het je neusvleugels raakt,
beweeg mee, volledig bewust, alsmaar naar beneden, mis het niet. Ga er niet aan vooraf
en volg er niet achteraan, ga er precies in mee. Ademhaling en bewustzijn moeten één
worden. Enkel dan is het mogelijk het punt te bereiken tussen twee ademhalingen.

 

Geplaatst in Meditatie van de week.