Intoneer een klank en word die klank.

Deze meditatie technieken komen uit: Het Boek der Geheimen - Osho

Suggestie: Probeer de meditatie techniek op een speelse manier gedurende een dag of drie. Voel je een klik dan kun je er dieper op ingaan.

Intoneer een klank en word die klank.

Intoneer langzaam een geluid, zoals de klank AUM. Als de
klank de geluid-volheid binnengaat, doe jij dat dan ook.

Intoneer een geluid, de klank AUM bijvoorbeeld, langzaam. AUM is een basisklank. Hij bevat de drie klanken A-U-M. Alle klanken komen eruit voort, zijn een combinatie van deze drie basisklanken. Even fundamenteel als in de fysica het elektron, neutron en proton. Gurdjeff spreekt over ‘De Wet van de Drie’, zegt dat het bestaan in absolute zin één is. Maar alles wat we zien is relatief en het absolute is verborgen, kan niet gezien worden, want als we iets zien, is het in drieën verdeeld, de ziener, het geziene en de relatie. Ik ben hier, jij daar en ertussen is een verbinding van kennis, van zien, van visie.
Het hele menselijke bewustzijn bereikt de wet van 3, waardoor AUM vlakbij het absolute is. Als je verder gaat dan AUM, ga je verder dan geluid. Dan is er geen geluid.

Support

Intoneer langzaam het geluid AUM. Begin met de klank luid naar buiten gericht in te zetten, zodat het voor anderen hoorbaar is. Maar ook dat jijzelf het goed kunt horen en laat je dan helemaal gevuld worden met het geluid. Vergeet alles om je heen, word de klank. En als je voelt dat je ermee in harmonie komt, kun je de geluidssterkte gaan verminderen. Sluit je lippen en houd de toon binnen. Ook dan laat het dan luid klinken zodat je hele lichaam vibreert, maar naarmate de intensiteit toeneemt kun je het volume laten afnemen, steeds langzamer, zachter en zachter. Hoe ijler het geluid, des te intenser het gevoel. Hoe subtieler de klank, des te waakzamer je wordt. Heeft de waakzaamheid de hoogste top bereikt, dan lost geluid op in geluidsvolheid of geluidloosheid en jij bent in totale gewaarwording.

 

 

 

Voel jezelf in het centrum van geluid

Deze meditatie technieken komen uit: Het Boek der Geheimen - Osho

Suggestie: Probeer de meditatie techniek op een speelse manier gedurende een dag of drie. Voel je een klik dan kun je er dieper op ingaan.

Voel jezelf in het centrum van geluid

Dompel je onder in het centrum van geluid, zoals in het continue geluid van een waterval. Of hoor, met je vingers in je oren, het geluid der geluiden.

Deze techniek kun je op allerlei manieren toepassen, door ergens te gaan zitten, want klanken zijn er overal. Zit stil, sluit je ogen en voel het hele universum vol van geluiden, alsof elk geluid naar je toe beweegt met jou als centrum. Met zien is het niet zo, dat is lineair. Geluid is circulair, het komt in cirkels naar je toe en jij bent het centrum.
Zit je bij een waterval, sluit dan je ogen en voel het geluid van alle kanten op je afkomen en een centrum in je creëren. In het centrum is geen geluid, daarom kun je geluiden horen en anders niet, want een geluid kan geen ander geluid horen. Het centrum is absolute stilte. Als je het centrum kunt ontdekken, verdwijnt plotseling alle geluid en verschuift je bewustzijn naar geluidloosheid, het centrum van alle leven.
In één techniek zijn twee tegenstellingen samengebracht. Dompel je onder in het centrum van klank, zoals in het continue geluid van een waterval - dit is het ene uiterste. Of hoor, met je vingers in je oren, het geluid der geluiden – het andere uiterste. De ene helft is de geluiden horen die naar je centrum komen en de andere helft alle geluiden stoppen en het geluidloze centrum voelen. Met een speciaal doel, opdat je van het ene naar het andere kunt gaan.

Support

Doe het op de markt met veel geluiden, maar denk er niet over van dit is storend en dat is mooi, bedenk enkel dat jij het centrum bent. In het begin word je duizelig en je gehoor en je waarneming zijn selectief. De wetenschap zegt dat 98% niet wordt gehoord. Ze zeggen nu dat de zintuigen niet zo openstaan als werd gedacht, maar 2 % wordt toegelaten. Dus met deze methode voel je bij de eerste stap een duizeligheid. Wees dan niet bang ontspan jezelf, je zintuigen, laat alles binnenkomen, alle geluiden komen naar je toe, ga erin mee en bereik het centrum waar je ze kunt horen. Dompel je onder in het centrum van klank, zoals in het continue geluid van een waterval. Of hoor, met je vingers in je oren, het geluid der geluiden. Voorbij de aardse atmosfeer is er geen geluid. Als je beide oren volledig dicht doet, kun je die stilte op aarde creëren. Astronauten, die verwijderd zijn van de wereldse geluiden in de ruimte, worden getraind om vertrouwd te raken met geluidloosheid, anders worden ze angstig. In geluidloosheid ben je alleen. Op het moment van geluidloosheid, deze zeer subtiele ervaring, val je terug op jezelf. Doe beide, eerst de ene een paar maanden en dan de andere een paar maanden. Blijf je daarna tussen beide polen bewegen. En als je je zonder moeite naar de twee uitersten kunt begeven, zal het je levendiger en dynamischer maken.

Sla je gemoedstoestanden gade

Deze meditatie technieken komen uit: Het Boek der Geheimen - Osho

Suggestie: Probeer de meditatie techniek op een speelse manier gedurende een dag of drie. Voel je een klik dan kun je er dieper op ingaan.

Sla je gemoedstoestanden gade

Wanneer er een stemming tegen of voor iemand in je opkomt, projecteer het dan niet op de persoon in kwestie, maar blijf gecenterd. Als er haat of liefde opkomt naar iemand, wat doen we dan? We projecteren het op de persoon. Je projecteert je liefde of haat, vergeet het innerlijk centrum van je wezen en de ander wordt het centrum. Bedenk, jij bent de bron ervan. Ik houd van je en het gangbare gevoel is dat jij de bron bent van mijn liefde. Dat is niet zo. Ik ben de bron en jij bent enkel het scherm waarop ik mijn liefde projecteer. Ik projecteer liefde en jij wordt lieftallig. Iemand projecteert haat en jij wordt afstotend. Wat gebeurt er? We projecteren onze gemoedstoestanden. Bedenk dat jij de bron bent, ga dus niet naar de ander, ga naar je eigen bron. Als je haatgevoelens hebt, ga dan naar het punt waar de haat vandaan komt. Ga naar binnen, gebruik je haat of liefde of woede of wat dan ook als een reis naar je innerlijk centrum, naar de bron.

Support

Onthoud voor deze techniek dat jij de bron bent van alles wat je op anderen blijft projecteren. Is er een gemoedstoestand voor of tegen, sluit dan je ogen, ga meteen naar binnen, kijk naar de bron, niet naar het object en blijf gecenterd. Iemand gaf je de kans bewust te zijn van je woede. Bedank hem en vergeet hem. Het moment dat je in woede bent, of in liefde of haat, of opgewonden bent, is het, met die opwinding, die warmte, gemakkelijk om langs die draad naar binnen te gaan. En als je van binnen een koele plek bereikt, besef je plotseling een andere dimensie, een andere wereld die zich voor je opent.
Deze techniek kan wonderen bij je teweegbrengen.

Mediteren in een rijdend voertuig

Deze meditatie technieken komen uit: Het Boek der Geheimen - Osho

Suggestie: Probeer de meditatie techniek op een speelse manier gedurende een dag of drie. Voel je een klik dan kun je er dieper op ingaan.

Mediteren in een rijdend voertuig

Ervaar het in een rijdend voertuig met het ritmische wiegen.
Of in een stilstaand voertuig door jezelf steeds langzamer te laten ronddraaien in onzichtbare cirkels.

Je reist in een trein… Wieg dan ritmisch mee met het voertuig dat rijdt. De wagon helt naar links maar jij verzet je tegen die beweging, want jij helt naar rechts om je evenwicht te bewaren. Zo ben je de hele weg bezig met je te verzetten. Het put je uit.
Ten eerste, bied geen weerstand, ga mee in de bewegingen, wieg mee.
Ten tweede, laat je bewegingen ritmisch zijn, in harmonie. Doe je ogen dicht, vind een ritme en breng muziek in je bewegingen. Deze ritmische beweging die geen weerstand biedt, creëert een centrum in je. Gurdjieff heeft de nodige dansen voor deze techniek ontworpen. Alle dansen die in zijn school werden uitgevoerd, kwamen neer op draaien in cirkels (whirlen). De dansers dansten in steeds kleinere cirkels totdat ze in hun centrum tot stilstand kwamen.

Support

Thuis kun je zittend op een stoel cirkels beschrijven met je bovenlichaam. Begin met een grotere cirkel, ogen gesloten, gewoon zittend en maak ze groter. Blijf rondzwaaien en maak de cirkels dan kleiner en kleiner tot je lichaam ogenschijnlijk niet meer beweegt, maar van binnen voel je nog subtiele bewegingen. Het lichaam beweegt niet meer, wel nog de mind.
Dat is het moment dat je gecentreerd raakt. Er ontstaat ruimte tussen lichaam en ziel.

Kijk naar een object als een geheel

Deze meditatie technieken komen uit: Het Boek der Geheimen – Osho

Suggestie: Probeer de meditatie techniek op een speelse manier gedurende een dag of drie. Voel je een klik dan kun je er dieper op ingaan.

Kijk naar een object als een geheel

Kijk naar een schaal zonder de randen van het materiaal te zien. Wordt in enkele momenten bewust. Kijk naar iets op een andere manier en met deze twee voorwaarden. Kijk niet naar de zijkanten en kijk naar het object als een geheel. Gewoonlijk kijken we naar gedeelten. Als ik naar jou kijk, zie ik eerst je gezicht, dan je bovenlichaam en dan je hele lichaam. Splits het object niet in delen, want de ogen hebben dan de kans van het ene naar het andere te bewegen. Kijk naar iets als een geheel. De ogen hoeven dan niet te bewegen. Je wordt dan plotseling gewaar van je zelf. Voor het eerst weet je dan wie je bent.  

 
Je hebt misschien in psychologische verhandelingen een foto gezien van een oude vrouw, en met dezelfde contouren een mooie jonge vrouw. Slechts één foto en met 2 figuren erin. Je kunt niet tegelijk bewust worden van beide, het is of de een of de ander. Ben je bewust geworden van de oude vrouw, wordt zij een fixatie in je ogen. De jonge vrouw vinden wordt dan onmogelijk. Staar dan naar de oude vrouw, vergeet de jonge, en plotseling verdwijnt ze en je wordt de jonge vrouw gewaar. Door het bewust worden van de jonge vrouw kun je de oude niet meer zien. Ook de blik naar binnen en naar buiten kunnen niet gelijktijdig zijn. Naar een schaal kijk je naar buiten en dan gaat het bewustzijn naar buiten. Blijf dan staren en je ogen worden moe en dat schept de gelegenheid naar binnen te gaan.

Support

Deze techniek kan gemakkelijk worden toegepast, het kost wat tijd, maar is niet moeilijk. Zodra je de omkering van bewustzijn kent, kun je het overal doen. Starend naar de sterren bv. ga op de grond liggen, kijk naar de donkere hemel en fixeer, concentreer je op een ster, staar ernaar, vernauw je blik en je bewustzijn en vergeet andere sterren, die er wel zijn, maar geleidelijk verdwijnen. Eén ster blijft over, blijf staren en er komt een moment dat die ster ook verdwijnt, en jij verschijnt dan aan jezelf.

Kijk naar je verleden zonder je ermee te vereenzelvigen

Deze meditatie technieken komen uit: Het Boek der Geheimen – Osho

Suggestie: Probeer de meditatie techniek op een speelse manier gedurende een dag of drie. Voel je een klik dan kun je er dieper op ingaan.
 

Kijk naar je verleden zonder je ermee te vereenzelvigen

’s Avonds, voor het in slaap vallen, herinner je wat er die dag gebeurd is, in omgekeerde volgorde, mediteer van achteren naar voren, dat werkt goed bij mensen die moeilijk in slaap kunnen komen. Raak er niet in verwikkeld, blijf getuige, ook als iemand je beledigd heeft. Dingen blijven onverteerd achter. Deze techniek zorgt voor een afwinden en ontwarren van de mind. Met tellen van 100 naar 1 kun je de mind ook trainen in het teruggaan. Bij de ochtend aangeland, heb je weer de frisse mind en ’s avonds kun je als een kind de slaap vatten. Ga altijd van avond naar ochtend, nooit andersom. Je kunt het op je hele leven toepassen. Probeer het ook voor je hele verleden. Oefen het dagelijks, dan ga je ervaren dat je waar dan ook getuige kunt zijn van gebeurtenissen, door een stap opzij te zetten, je niet te identificeren, getuige zijn. Stel je erbij voor dat het in de interactie gaat om je uiterlijke vorm. Niet jijzelf, jij bent het bewustzijn. Kijk naar je verleden, onpartijdig, van een afstand, als iemand anders en zo onderga je transformatie. Je leert begrijpen dat je lichaam, je mind niet je fundamentele werkelijkheid is. Jij, de wezenlijke werkelijkheid, blijft onschuldig, ongerept, maagdelijk. Je kunt die met deze techniek leren kennen. Zuiver je bewustzijn van je verleden en je bestaan wordt getransformeerd.

Support

In bed, ga dan terug in je gedachten, doe het langzaam, let op details en zorg ervoor dat je niet in de emoties van die dag verwikkeld raakt. Kijk ernaar, raak niet betrokken. Blijf bewust, een getuige, houdt afstand als een film die aan je voorbijtrekt. De kwaliteit van slapen zal veranderen.

OSHO No Mind meditatie

Deze meditatie technieken komen uit: Meditatie de eerste en de laatste vrijheid - Osho

Osho No Mind meditatie

De hedendaagse mens is het meest rusteloze wezen dat ooit op aarde is geëvolueerd. Maar mensen worden wel zwijgend; je moet ze gewoon toestaan om hun waanzin, krankzinnigheid weg te gooien, dan worden ze zelf stil.
Een meditatieve therapie proces om onze energieën te bevrijden, nieuwe vitaliteit te geven en om ruimte voor stilte te creëren. Het werkt energetisch, buiten de bewuste analytische mind om. Het is daarom een helder zuiver proces waarbij men direct verbinding maakt met de eigen energie.
Deze meditatie heeft twee fases: Fase 1: Gibberish (brabbeltaal) Fase 2: Getuige zijn, stil zijn.

Wat is Gibberish?
Zeg gewoon alles wat je ooit wilde zeggen en dat niet heb kunnen zeggen vanwege beschaving, onderwijs, cultuur en samenleving. Wees erg gepassioneerd, alsof je praat, alsof je je hele leven op het spel staat. Je praat onzin en er is niemand behalve jij, wees in een gepassioneerde dialoog. Allerlei soorten afval – gooi het weg. Zeg het in elke taal die je niet kent! Gebruik Chinees als je geen Chinees kent. Gebruik een Japans als je geen Japans kent. Gebruik Duits niet als je Duits kent. Schreeuwen, lachen, huilen, geluiden maken ... gebaren maken ... Geluiden zullen komen en het ene geluid zal naar een ander leiden. Laat gewoon alles wat in je opkomt toe zonder je zorgen te maken over zijn rationaliteit, redeneerbaarheid of betekenis.
Doe het helemaal, met veel enthousiasme... Wees authentiek, eerlijk .... Je moet totaal zijn, doe het niet automatisch als een robot. Wees oprecht, maak het een realiteit .... Vergeet niet dat de eerste stap in meditatie is om de hele wereld te vergeten en gewoon al je gekte naar voren te brengen in onzin, gebrabbel geluiden, gebaren. Naarmate je het eruit gooit, zul je merken dat je licht wordt en levendiger wordt. Maar wees totaal, want als je er eenmaal van bevrijd bent, dan is er een mogelijkheid om dieper in de stilte te gaan dan je ooit bent gegaan.

Support

Fase 1: Ga staan of zitten, sluit je ogen en begin onzin geluiden te maken, wartaal. Gooi alles eruit, alles is toegestaan; zingen, huilen, roepen, schreeuwen. Laat het lichaam doen wat het wil; springen, liggen, zitten, trappen, ijsberen enzovoort. Laat geen stilte vallen, lukt wartaal geluiden niet zeg dan la,la,la, maar zwijg niet. Communiceer en hinder anderen niet.
Fase 2: Zit volkomen stil rechtop en ontspan, zwijgend en verzamel je energie van binnen. Wees bewust, helemaal in het hier en nu. Het proces van gadeslaan is de meditatie, wat je gadeslaat is niet belangrijk.

Dit is een 7 daagse meditatieve therapie die ook als een 1 uur durende meditatie gedaan kan worden.

Concentreer je volledig op een object, 2

Deze meditatie technieken komen uit: Het Boek der Geheimen – Osho

Suggestie: Probeer de meditatie techniek op een speelse manier gedurende een dag of drie. Voel je een klik dan kun je er dieper op ingaan.

Concentreer je volledig op een object, 2

Beeld je de vijfkleurige cirkels in van de pauwenstaart, als je vijf zintuigen in onmetelijke ruimte. Laat nu hun schoonheid binnenin je versmelten. Vergelijkbaar met elk punt in de ruimte of op een muur – tot het punt oplost. Dan wordt je wens een ander te zijn bewaarheid. Dus sluit je ogen en bedenk dat je 5 zintuigen 5 mooie, levendige kleuren zijn en de hele ruimte vullen, en de hele wereld uit kleuren bestaat. Ga met die kleuren naar binnen en voel in je een centrum waar ze samenkomen. Het is louter verbeelding maar het werkt, alleen maar 5 kleuren, net zoals een pauwenstaart, elk punt is goed maar de hara is het beste, en stel je voor dat ze bij je navel samenkomen. Concentreer je op dat punt totdat het oplost, en dat gebeurt ook, want het is alleen maar verbeelding, en dan word je naar je centrum geworpen. Dit is speciaal voor hen die een bijzondere kleurgevoeligheid hebben, een schildersoog, een kleurbewustheid. En deze meditatie is voor hen die zich herinneren in kleuren te dromen, en zij die een kleurgevoeligheid hebben, want een mens die ongevoelig is voor kleur kan het zich niet voorstellen. Er zijn dus 5 kleuren en de hele wereld is alleen maar kleur en die 5 ontmoeten elkaar in jou. Blijf je op dat punt concentreren. Laat de mind niet toe en denk niet, wees alleen maar geconcentreerd op het kleuren ontmoetingspunt in je. Ben je echt gevuld met kleur, een regenboog geworden, een papegaai, en de hele ruimte is ermee gevuld, dan geeft je dat een intens gevoel van schoonheid. Blijf je concentreren en het verdwijnt, het lost op, want het is alleen maar verbeelding, opgelost door concentratie, en je wordt dan terug in je centrum geworpen. De objectieve en de mentale wereld zijn opgelost en jij bent er als puur bewustzijn.

Support

Probeer niet over groen, rood en geel en de andere kleuren afzonderlijk na te denken, denk niet. Zie alleen hoe ze in jou vervloeien en concentreer je vervolgens op het punt waarin ze vervloeid zijn. Dat punt zal verdwijnen, oplossen, want het is alleen een denkbeeldig punt. Je bent in je centrum teruggeworpen. Kun je je geen kleur inbeelden dan helpt elk punt op de muur. Voor de introverte is het gemakkelijk zich voor te stellen dat kleuren van binnen samenkomen, maar niet voor de extroverte, zij kunnen zich alleen maar de buitenwereld voorstellen, voor hen is er geen innerlijkheid. Als je naar buiten gericht bent, een extroverte, maak dan een punt op de muur en concentreer je erop, met open ogen totdat het punt oplost. Zie: https://www.bodymindmeditatie.nl/meditatie-van-de-week/page/3/

Concentreer je volledig op een object, 1

Deze meditatie technieken komen uit: Het Boek der Geheimen – Osho

Suggestie: Probeer de meditatie techniek op een speelse manier gedurende een dag of drie. Voel je een klik dan kun je er dieper op ingaan.

Concentreer je volledig op een object, 1

Deze soetra gaat over hoe het innerlijke centrum bereikt kan worden. Als je een punt aanneemt, in je gedachte, in je hart, buiten op een muur en je daarop volledig concentreert en verder de hele wereld vergeet, zodat alleen dat ene punt in je bewustzijn overblijft, dan word je plotseling naar je innerlijke centrum geworpen. Je mind is een zwerver, is nooit op één punt, altijd bewegend, van de ene gedachte naar de andere, hopend ergens iets te bereiken, wat nooit lukt. De structuur van de mind is beweging, dat kan hij alleen maar, het is een proces. Stop je bij A of B, kom je met de mind in gevecht, en doe je het toch dan ‘sterft’ hij meteen, en blijft enkel bewustzijn over. Bewustzijn is je natuur. Mind is een activiteit van je, zoals lopen, maar we denken dat het iets substantieels is. Dat is niet zo, de mind is enkel een activiteit. Stop je de activiteit dan is er geen mind, maar hij komt dan in verzet en zegt: ‘Ga verder.’ Hij stelt alles in het werk je voorwaarts of achterwaarts te pushen. Het is moeilijk, je hebt altijd gehoorzaamd, bent nooit de meester geweest, je bent er altijd mee blijven identificeren. Je denkt dat je de mind bent, dat geeft de mind volledige vrijheid, hij wordt de meester. Probeer het te doorbreken, het is alleen maar een geloof.

Support

Als je naar buiten gericht bent, een extroverte, maak dan een punt op de muur en concentreer je erop, met open ogen totdat het punt oplost. Knipper niet met je ogen, want dat geeft de mind de ruimte om weer te gaan bewegen, te gaan denken, en de concentratie gaat dan verloren. Met naar buiten gerichte concentratie is niet knipperen van de ogen vereist, totdat het punt verdwijnt en jij je centrum binnengaat. Als je je op een punt concentreert, springt de mind voortdurend tussen jou en dat punt heen en weer. Lost de mind zich op dan kun je het punt niet meer zien, de verbinding is verbroken en dan zit je plotseling in je centrum. Je ziet het punt via de mind en via de ogen. Is de mind er niet dan kunnen de ogen niet functioneren. Komt de mind terug dan zie het punt weer. Heb je gevoel voor kleur en ben je meer een introvert persoon, zie:https://www.bodymindmeditatie.nl/meditatie-van-de-week/page/1

Laat jezelf gewichtloos worden

Deze meditatie technieken komen uit: Het Boek der Geheimen – Osho

Suggestie: Probeer de meditatie techniek op een speelse manier gedurende een dag of drie. Voel je een klik dan kun je er dieper op ingaan.

Laat jezelf gewichtloos worden

Als je op een stoel zit, laat jezelf dan gewichtloos worden, voorbij de mind. Voel gewoon dat je gewichtloos bent geworden. Je zult voelen dat er ergens gewicht is, maar blijf de gewichtloosheid voelen. Het komt wel. Er komt een moment dat je voelt dat je gewichtloos bent, dat er geen gewicht is. Wanneer er geen gewicht is, ben je geen lichaam meer, want het gewicht is van het lichaam – niet van jou. Je bent gewichtloos.
Gewicht is fundamenteel voor alle materie. Niets kan gewichtloos zijn voor de wetenschap. En als iets gewichtloos kan zijn, dan is het immaterieel, dan kan het geen materie zijn. Als je deze techniek van gewichtloosheid uitprobeert, hoef je je alleen maar voor te stellen dat je gewichtloos bent – en niet alleen voorstellen, maar voelen dat je lichaam gewichtloos is geworden.
Als je maar doorgaat met voelen, voelen, voelen, komt er een moment waarop je je plotseling realiseert dat je gewichtloos bent.
Je moet jezelf de-hypnotiseren. Dit is de hypnose, de overtuiging ‘Ik ben een lichaam en daarom voel ik gewicht’. Als je jezelf kunt de-hypnotiseren zodat je beseft dat je geen lichaam bent, zul je geen gewicht voelen. En wanneer je geen gewicht voelt, ben je voorbij de mind.
De techniek van siddhasana, de manier waarop Boeddha zit, is de beste manier om gewichtloos te zijn. Ga op de aarde zitten – niet op een
stoel of zo, maar gewoon op de grond. En het is goed als de vloer niet van cement of iets kunstmatigs is. Ga gewoon op de grond zitten in de boeddhahouding, siddhasana – want siddhasana is de beste houding om gewichtloos te zijn. Zitten in een boeddhahouding, gesloten – je benen gesloten, je handen gesloten – helpt ook, want dan wordt je innerlijke elektriciteit een circuit. Laat je ruggengraat recht zijn. Nu begrijp je waarom er zoveel nadruk is gelegd op een rechte ruggengraat, want met een rechte ruggengraat wordt er steeds minder oppervlakte bestreken, waardoor de zwaartekracht minder invloed op je heeft.

Support

Breng jezelf met gesloten ogen volledig in balans, centreer jezelf. Leun naar rechts en voel de zwaartekracht; leun naar links en voel de zwaartekracht; leun naar voren en voel de zwaartekracht; leun naar achteren en voel de zwaartekracht. Vind dan het centrum waar de minste aantrekkingskracht van de zwaartekracht gevoeld wordt, waar het minste gewicht gevoeld wordt, en blijf daar. Vergeet dan het lichaam en voel dat je geen gewicht bent – je bent gewichtloos. Blijf dan deze gewichtloosheid voelen. Plotseling word je gewichtloos; plotseling ben je niet het lichaam; plotseling ben je in een andere wereld van lichaam-loosheid. Gewichtloosheid is lichaam-loosheid. Dan overstijg je ook de mind. Mind maakt ook deel uit van het lichaam, deel van de materie. Materie heeft gewicht; jij hebt geen geen gewicht. Dat is de basis van deze techniek.